Back to the article Ako obnoviť staré okná na chalupe 1 / 35

11. BRÚSENIEVytvrdnutý tmel zabrúsime tak, aby plynule nadväzoval na susediace plochy. Brúskou však prechádzame i plochy so starým náterom. foto: Milan Gigel