Back to the article Ako obnoviť staré okná na chalupe 1 / 35

9. TUŽENIENa opravy a náhradu chýbajúceho dreva si natužíme polyesterový tmel. Správne množstvá nám pomôže určiť mikrováha. foto: Milan Gigel