Back to the article Ako obnoviť radiátor pomocou náteru 1 / 21

13. RELIÉFYDo reliéfov medzi rebrami dosiahneme štetcom. I na hrubej, zrnitej liatine dosiahneme dokonalé krytie aj v spojovacích škárach. foto: Marcela Gigelová