Back to the article Ako obnoviť radiátor pomocou náteru 1 / 21

11. ROZMIEŠANIEAkrylový antikorózny základ dôkladne zamiešame. Sadnuté plnivo sa tak rovnomerne rozptýli v disperzii a zlepší sa tak krytie. foto: Marcela Gigelová