Back to the article Ako obnoviť radiátor pomocou náteru 1 / 21

6. ČISTENIEOceľovou kefou prečistíme miesta s výkvetom hrdze a korózie. Tým stenčíme jej vrstvu pred ďalším chemickým odstraňovaním a pasiváciou. foto: Marcela Gigelová