Back to the article Ako nastaviť prehadzovač na bicykli 1 / 10

6. SPRÁVNESpodný doraz je dobre nastavený, ak je horná kladka rovnobežne s najmenším pastorkom (v jednej línii). Foto: Dano Veselský