Back to the article Ako nastaviť prehadzovač na bicykli 6 / 10

8. PREDOPNUTIEPri najľahšom prevode nastavovacou skrutkou predopneme prehadzovač tak, aby sme medzi vrchnou kladkou a najväčším pastorkom mali medzeru širokú ako reťaz. Foto: Dano Veselský