Back to the article Zatepľovací systém – všetko pod jednou strechou 1 / 13

4. Izoláciu postupne vložíme medzi krokvy po celej ploche šikmej strechy, dbáme na to, aby nevznikli medzery medzi izoláciou a krokvami, ktoré by následne vytvorili tepelné mosty.

knauf4 big image