Back to the article Zatepľovací systém – všetko pod jednou strechou 7 / 13

8. Pre dosiahnutie súvislej parozábranovej vrstvy použijeme na napojenie parozábranovej fólie na murivo LDS tesniaci pásik. Tesniaci pásik odporúčame nalepiť súvisle na omietku po obvode šikmej strechy ešte pred aplikáciou parozábranovej vrstvy.

knauf8 big image