Back to the article Zatepľovací systém – všetko pod jednou strechou 1 / 13

10. Pre celistvosť parozábranovej vrstvy je potrebné prelepiť aj vzájomné styky. Použijeme pásky LDS Solifit alebo LDS Soliplan. LDS Solifit je vhodná aj pre utesnenie prestupov, resp. pri styku s exteriérom.

knauf10 big image