Back to the article Stavba teplovzdušného kozuba s rohovým zasklením 1 / 25

Keď sú siete prilepené základnou vrstvou lepiacej malty, urobíme technický nákres pre kamenárov. Podľa neho vyrežú všetky diely potrebné na obloženie spodnej rímsy okolo kozubovej vložky.