Back to the article Renovácia drevených častí exteriéru 1 / 6

2. Príprava podkladu  Odlupujúce sa, nedržiace nátery jemne odstráňte škrabkou a starý náter prebrúste brúsnym papierom zrnitosti 60, 80 a následne brúsnym papierom so zrnitosťou 120. Priľnuté zbytky starého náteru netreba odstraňovať!