Back to the article Rekonštrukcia terasy (2.časť) 17 / 32

BAUMIT DRENÁŽNY BETÓN Silne vodopriepustný drenážny betón je určený na prípravu podkladu pred položením dlažobných kameňov alebo dosiek, je vhodný aj na vyplnenie pracovných jám, výkopov, lemovanie chodníkových tvaroviek a podobne. Zvlášť vhodný je na zamedzenie poruchám vplyvom sadania podkladu alebo na betónovanie odkvapových chodníkov okolo zavlhnutého muriva. Vďaka dobrej vodopriepustnosti môže dažďová voda vrstvou drenážneho betónu rýchlo presakovať bez toho, aby sa zadržiavala v betóne, resp. že by sa na povrchu vytvárali kaluže a v zimnom období námrazy. Veľkosť zrna 8 mm, trieda pevnosti C 12/15,˝spotreba vody 2 – 2,8 l/40 kg, spotreba materiálu 18 – 20 kg/m2 pri hrúbke 1 cm. Cena 7,15 €/40 kg, BAUMIT