Back to the article Rekonštrukcia terasy (1.časť) 23 / 32

19. POKLOPANIE Čerstvo prilepené platne treba ihneď jemne poklepať, s každou ďalšou minútou sa platňa posúva čoraz horšie. Vydláždená plocha je pochôdzna za 24 hodín. Mgr. art. Jana Ardanová