5 / 6

Asistenčná služba Wienerberger je aktívna pomoc stavebného technika pri založení stavby v rozsahu 5 hodín.

Zdroj: Wienerberger
Späť na článok

Pri výstavbe rodinného domu využite asistenčnú službu

5 / 6