Back to the article Postup pri montáži okna (2.časť) 1 / 9

Pri väčšej stavebnej hĺbke (tu 82 mm) rám izoluje lepšie. Na počte komôr až tak nezáleží. Lepšie izoluje napríklad päťkomorový profil so stavebnou hĺbkou 70 mm ako 6-komorový s hĺbkou 60 mm Zdroj: VEKA AG