Back to the article Pekné steny bez malty a maľovania 41 / 43

41. UPEVNENIELišty kotvíme na miesto pomocou ihlovačky. Keďže tá používa klince kalibru G23 bez hlavičiek, obklad bude možné v budúcnosti pri údržbe demontovať. foto: Milan Gigel