Back to the article Pekné steny bez malty a maľovania 1 / 43

37. SVIETIDLOPre svietidlo vyvedieme vodiče, pri ktorých vytvoríme v podklade montážny bod na hák. My sme použili kotvenú latu. foto: Milan Gigel