Back to the article Pekné steny bez malty a maľovania 35 / 43

35. DOKONČENIERovnakým spôsobom dokončíme aj „obrámky“ lemujúce balkónové dvere. V rohoch ponechávame milimetrové škáry pre dilatáciu. foto: Milan Gigel