Back to the article Pekné steny bez malty a maľovania 1 / 43

33. OSTENIALamely obkladu si na mieru nakrátime aj pre obkladanie ostení. Vopred si však vyznačíme línie, kde sú podkladové laty. foto: Milan Gigel