Back to the article Pekné steny bez malty a maľovania 1 / 43

30. VLHČENIEPo obložení celého čela navlhčíme spodok ostenia vodou z rozprašovača. Zvýšime tak vlhkosť podkladu pre lepenie parapetu. foto: Milan Gigel