Back to the article Pekné steny bez malty a maľovania 29 / 43

29. OKNÁOdrezkom parapetnej dosky vymeriame líniu okna a obkladové panely dorezávame do zamýšľanej dĺžky. Obklad musí zasahovať pod nos parapetu. foto: Milan Gigel