Back to the article Pekné steny bez malty a maľovania 1 / 43

24. VYKRUŽOVANIEOtvory na zásuvky a vypínače vykružujeme priebežne, kým môžeme z bočnej strany pohodlne dočiahnuť na káble pri ich osádzaní. foto: Milan Gigel