Back to the article Pekné steny bez malty a maľovania 17 / 43

17. ZAMERANIEObkladovú lamelu zlícujeme so stenou a vyznačíme začiatok výrezu pre rozvádzač. Styčná škára by nemala byť širšia ako 2 mm. foto: Milan Gigel