Back to the article Pekné steny bez malty a maľovania 1 / 43

16. OSADENIEPripravenú kabeláž vyústime do osadenej rozvádzacej skrinky. Postupne pridávame všetky trasy vodičov, ktoré značíme. foto: Milan Gigel