Back to the article Pekné steny bez malty a maľovania 1 / 43

15. ODBLANKOVANIEKonce káblov odblankujeme ostrým nožom. V tejto chvíli nimi môžeme voľne manipulovať bez toho, aby nám prekážali inštalačné škatule. foto: Milan Gigel