Back to the article Pekné steny bez malty a maľovania 1 / 43

13. VYSEKANIEDlátom uberáme hrubé triesky drážkovania. Drevo sa cez vlákna vylamuje s ochotou, práca napreduje rýchlo. foto: Milan Gigel