Back to the article Pekné steny bez malty a maľovania 11 / 43

11. DOPLNENIEMiestami sme museli vyrovnať výškové odskoky šambrán. Na tento účel sme si pripravili tenšie laty, ktoré kotvíme klincami s dĺžkou 120 mm. foto: Milan Gigel