Back to the article Pekné steny bez malty a maľovania 9 / 43

9. PODKLADANIETam, kde sa nám laty rozchádzajú na spojoch v rovine, ich musíme podložiť utiahnutím. My používame plastové vyrovnávacie klinky. foto: Milan Gigel