Back to the article Pekné steny bez malty a maľovania 3 / 43

3. PREVŔTANIEVrtákom s priemerom 8 mm prevŕtame laty v celej ich hrúbke. Tým vytvoríme montážne otvory pre zalícovanie natĺkacích hmoždín. foto: Milan Gigel