Back to the article Pekné steny bez malty a maľovania 1 / 43

2. ZAHLBOVANIEPlochým vrtákom vyrobíme do lát zahĺbenia. S priemerom 14 mm vytvoríme priestor na ukrytie hlavičiek a hrotom vyznačíme stred otvorov. foto: Milan Gigel