Back to the article Pekné steny bez malty a maľovania 1 / 43

1. OSEKÁVANIEStarým dlátom osekáme zatečený betón všade tam, kde budeme montovať podkladové laty. Plochý hrot s ochotou preniká do jemného porfixu. foto: Milan Gigel