Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 1 / 37

11. PLECH Plech na zhotovenie oplechovania atiky má mať hrúbku minimálne 0,55 mm (možno použiť aj pozinkovaný plech s hrúbkou do 0,8 mm). Foto: S. Botur