Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 1 / 37

4. PRITLAČenie pásu Po nahriatí pritlačíme pás k podkladu. Najlepšie je, ak je nosná vložka asfaltovaného pásu zo sklenenej, prípadne z polyesterovej textílie. Foto: S. Botur