Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 34 / 37

5. DRUHÁ POLOVICA Podobne natavíme aj druhú polovicu pásu. Ešte pred ukladaním pásov treba na zlepšenie priľnavosti napenetrovať podklad asfaltovým náterom. Foto: S. Botur