Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 1 / 37

14. Drážkový spoj Keď je výška plechov upravená, môžeme začať s vytváraním drážkového spoja ohýbaním plechu. Foto: S. Botur