Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 1 / 37

13. výška OHYBov Na vytvorenie jednoduchej stojatej klampiarskej drážky treba upraviť výšku ohybu susedných plechov na 20 až 25, resp. na 35 mm na druhom plechu. Foto: S. Botur