Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 1 / 37

22. PRIBÍJANIE Na dôkladné spojenie jednoduchou stojatou drážkou treba ohnutý plech ešte pribiť dreveným kladivom. Z opačnej strany prikladáme nákovu drážkovnice. Foto: S. Botur