Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 24 / 37

21. ohýbanie drážky Na ohýbanie drážky použijeme úzke klampiarske kliešte, pretože dôkladné stlačenie plechu si vyžaduje väčšiu silu (pri veľkej ploche klieští by nebola dostatočná). Foto: S. Botur