Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 1 / 37

20. DRÁŽKOVNICA Vyšší plech ohneme do ostrého uhla, aby sa dal ohnúť klampiarskymi kliešťami. Bežná šírka drážkovnice je 140 mm, hmotnosť 1,5 až 2 kg. Foto: S. Botur