Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 21 / 37

18. stojatá DRÁŽKA Stojatú drážku začneme tvarovať úzkymi kliešťami a dreveným klampiarskym kladivom. Na okraji by sa totiž pri použití klampiarskej drážkovnice mohol ohnúť celý atikový plech. Foto: S. Botur