Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 1 / 37

9. SPOJE Na správne natavenie spojov by mal asfalt vytekať pozdĺž spoja v šírke minimálne 5 mm (tzv. húsenica), nesmie sa však porušiť nosná vložka natavovaného pásu. Foto: S. Botur