Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 1 / 37

25. HOTOVO Vo všeobecnosti má byť atika vyspádovaná dovnútra strechy. V našom prípade je atika súčasťou rozsiahleho systému striech, vyspádovaná je smerom von. Foto: S. Botur