Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 1 / 37

3. PO ČASTIACH Prvú roztavenú polovicu pásu priložíme na podklad. V podklade nemôžu byť žiadne ostré vyvýšené miesta, ryhy ani nevyplnené škáry širšie ako 5 mm. Foto: S. Botur