Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 1 / 37

2. TAVENIE Pás ohrievame tak, aby sa celkom roztavila spodná fólia – vidieť jej roztavenú časť. Ak by sa plameň zmenil zo žlto-modrého na červený a začal by dymiť, treba natavovanie prerušiť. Foto: Stanislav Botur