Back to the article Oplechovanie atiky plochej strechy 1 / 37

Klampiarska drážkovnica Toto špeciálne klampiarske náradie je potrebné pri zhotovovaní oplechovania atiky. Pri práci úderom kladiva na nákovu ohýbame plechy a vytvárame drážky. Odporúčaná cena 37 €, R & R nářadí