Back to the article Montujeme keramický strop 14 / 17

13. NADVIHNUTIE STRMEŇOVStrmene na koncoch a v strede nosníkov nadvihneme do sklonu 45° smerom k nosnej stene. Ohýbame iba raz, opakovaným ohýbaním by sme strmene mohli odlomiť. foto: Wienerberger