Back to the article Montujeme keramický strop 1 / 17

12. VYSTUŽENIE VENCANad obvodovými a vnútornými nosnými stenami zhotovíme výstuž venca podľa projektovej dokumentácie. foto: Wienerberger