Back to the article Montujeme keramický strop 1 / 17

11. STABILTA TEHÁLProti vylomeniu z maltového lôžka tehly zabezpečíme vytvorením maltového alebo betónového klinu (tzv. fabiónu) do výšky asi 1/3 vencovej tehly. foto: Wienerberger