Back to the article Montujeme keramický strop 1 / 17

7. PREVÝŠENIE NOSNÍKOVPodperami vytvoríme v strede rozpätia nosníkov plynulé montážne prevýšenie o 1/300 rozpätia. Podpery musia stáť na pevnom podklade. foto: Wienerberger